Poltárska energetická, s.r.o. prevzala od 1. júla 2010 vykurovanie v meste Poltár. Na základe výberového konania a následného schválenia Mestským zastupiteľstvom prevzala majetok mesta súvisiaci s výrobou a distribúciou tepla.

Cieľom spolupráce mesta Poltár a spoločnosti Poltárska energetická, s.r.o. je zabezpečiť komplexnú modernizáciu   systému vykurovania v meste. Zamerala sa predovšetkým na výmenu neefektívnych rozvodov tepla a inštaláciu dymových kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST).  Nasledovať bude  diverzifikáciu palivovej základne.

Spoločnosť prevádzkuje systém vykurovania v meste na základe nájomnej zmluvy. Kontrola mesta nad plnením zmluvných podmienok je zabezpečená zriadením Dozornej rady spoločnosti s väčšinovým obsadením zo strany mesta Poltár.

Princípom spolupráce je zabezpečenie všetkých investičných opatrení bez nároku na rozpočet mesta. Celú investíciu zabezpečuje Poltárska energetická, s.r.o. Zvýšenie efektívnosti distribúcie tepla, ale najmä plánované využívanie lacnejšej biomasy ako paliva, pocítia odberatelia tepla znížením ceny tepla po uvedení novej kotolne na biomasu do prevádzky.  Tieto opatrenia smerujú k zvýšeniu stability a garancií v oblasti kvality dodávok tepla a teplej úžitkovej vody a ku zníženiu a stabilizácii ceny tepla.